Prosti čas

Mnogim vzdolžnim opazovalnim raziskavam, ki so preučevale vplive določenih vidikov življenjskega sloga (npr. prehranjevalne navade) na zdravo staranje, se ni posrečilo priti do jasnih zaključkov in priporočil. Večinoma vzrok tiči v metodoloških problemih, kot je preveliko število zunanjih vplivov in zanašanje na pričevanja preiskovancev. Vseeno pa eden izmed vidikov izstopa, saj znanstveniki soglašajo, da pomaga preprečevati vpad kognitivnih funkcij in nastop demence, povezan pa je tudi s splošnim dobrim počutjem, daljšo življenjsko dobo, boljšim spopadanjem z izgubo bližnjih in boljšo sposobnostjo mišljenja. Ne gre za težko izvedljive spremembe v življenjskem slogu ali čarobno tableto, temveč zgolj tvorno sodelovanje v prostočasnih dejavnostih, ki so nam všeč.

Za zdravje možganov veliko naredimo že s tem, da si prosti čas zagotovimo.

Obstaja več razlag za varovalne učinke aktivnega preživljanja prostega časa na zdravje možganov.

  Aktivno družabno življenje starostnikov zmanjšuje tveganje za razvoj demence

  Več obširnih prospektivnih opazovalnih raziskav starostnikov je pokazalo, da je aktiven in družaben način življenja v tretjem življenjskem obdobju povezan z manjšo pojavnostjo Alzheimerjeve bolezni in drugih oblik demence. Tri glavne sestavine takšnega življenjskega sloga, ki naj bi ščitile pred upadom kognitivnih funkcij pri starejših, so fizična aktivnost, hobiji, ki spodbujajo umsko aktivnost in kakovostno družabno življenje.

  več >

  Je blažja nezgodna poškodba možganov povezana s kasnejšimi boleznimi živčevja?

  Vsako leto približno 42 milijonov ljudi po svetu doživi blažjo nezgodno poškodbo možganov. Tako kot hujša poškodba možganov tudi blažja poškodba ali pa ponavljajoče se blažje poškodbe predstavljajo dejavnik tveganja za razvoj bolezni živčevja, kot so demenca, Alzheimerjeva bolezen in amiotrofična lateralna skleroza (ALS). Na udaru so predvsem ljudje, ki se ukvarjajo s kontaktnimi športi (npr. nogometom, ameriškim nogometom, boksom, hokejem, mešanimi borilnimi veščinami), vojaško osebje in žrtve domačega nasilja.

  več >