Podporniki

Projekt so s finančno podporo omogočili:
ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (P3Z – Projekt znanje za zdravje)
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
razpis ŠIPK – Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ZZZM – Znanje za zdravje možganov)
razpis PKP – Po kreativni poti do znanja (V3Z – Vizualizacija znanja za zdravje)

Pobudo in zagonsko energijo za projekt je dala
SiNAPSA, Slovensko društvo za nevroznanost

Partnerji pri projektu so
ALUO UL
ULMF
RC IKTS Žalec, d.o.o.
Zavod UMNI

Podporniki
prof. dr. David L. Katz, Yale-Griffin Prevention Research Center, NH, ZDA
professor emeritus dr. Richard Frackowiak, University College London, ZK
Boštjan Gorenc – Pižama, človek s črkami
dr. Uroš Kuzman, komik in profesor matematike